Dự Án

Những dự án tiêu biểu của Âu Việt Catering được thực hiện tại các nhà hàng, quầy bar và khách sạn trên địa bàn Hồ Chí Minh và khắp cả nước.