Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán mua hàng xin thanh toán về số tài khoản bên dưới.

Số Tài Khoản: 196405229 – Ngân hàng ACB (Chi nhánh Phú Thọ)

Chủ tài khoản Võ Minh Tâm. Điện thoại 096 1213 577