Thiết bị bia tươi Cocobay Đà Nẵng – Nhà Hàng Nhậu Zô

Với đặc điểm kinh doanh mới lạ, hình thức kinh doanh giống với giao dịch chứng khoán, bia tươi ở nhà hàng Nhậu Zô hay được gọi với cái tên là “sàn bia chứng khoán”. Cách thức chơi chứng khoán được áp dụng vào giúp cho bia ở đây đặc biệt và tạo sự kích thích cho khách hàng. Ở nhà hàng Nhậu Zô, chúng tôi cung cấp các Draft Beer được sản xuất theo quy trình mới nhất.

tru rot bia tuoi

Trụ rót bia tươi

 

Tháp rót bia tươi
Tháp rót bia tươi
tháp rót bia tươi
tháp rót bia tươi